Helsingin kaupungin sairaalat – Medimanageri

Helsingin kaupungin sairaalat

Helsinki - Julkaistu: 20.12.2021

Medimanageri vastaa Helsingin kaupungin lääkärirekrytoinnista. Helsingin sairaalaan on keskitetty merkittävä osa sosiaali- ja terveystoimialan geriatrian, kuntoutuksen ja palliatiivisen hoidon osaamisesta.

Helsingin sairaalan yksiöt:

·         Laakson sairaala

·         Malmin sairaala

·         Suursuon sairaala

Sairaaloissa toteutetaan toimintakykyä edistävää ja moniammatillista työotetta tehden yhteistyötä omaisten, kotihoidon ja muiden potilasta hoitavien tahojen kanssa. Toiminnan ydin on hyvä diagnostiikka, kokonaisvaltainen hoito ja aktiivinen kuntoutus. Henkilökunta kehittää aktiivisesti potilasprosesseja. Tavoitteena on potilaan paras mahdollinen hoito ja asiakaskokemus.

Osastot ovat profiloituneet hoitamaan ja kuntouttamaan eri potilasryhmiä: akuuttigeriatria, lonkkamurtuma, aivoverenkiertohäiriö, vaativat haavat, infektiot, saattohoito, psykogeriatria, kirurginen jatkohoito sekä päihdepotilaiden akuuttihoito.

Työnkuva on räätälöitävissä ja myös osa-aikaisuus on mahdollista. Lääkärin täysi työaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–15.39. Lisäksi halutessasi päivystäminen on kuitenkin mahdollista Haartmanin ja Malmin sairaaloissa.

Helsingissä pyritään parhaaseen mahdolliseen nuorten lääkäreiden koulutukseen ja ohjaukseen; aloittava lääkäri saa aina tuekseen oman ohjaajalääkärin.

Sairaaloissa on järjestetty erikoislääkäritasoiset konsultaatiot. Esimerkiksi Malmilla on koulutusoikeudet yleislääketieteessä ja geriatriassa. Sairaaloissa on useita eri erikoisalojen erikoislääkäreitä konsultoitavana.

Yleislääketieteen erikoistumiseen vaadittavat palvelut voit suorittaa kaikki Helsingissä. Näin työsuhteesi ei välillä katkea ja pystyt hyödyntämään lomaoikeutesi.  Voit halutessasi käyttää hyväksi terveyskeskusjaksoa myös muiden erikoisalojen runkokoulutukseen sekä yleislääketieteen erityiskoulutukseen (yek). Helsingin sairaala kouluttaa lääkäreitä yleislääketieteen erityiskoulutusvaiheessa ja erikoistumisvaiheessa, ja lisäksi meillä voi suorittaa palliatiivisen hoidon, muistisairauksien sekä haavanhoidon erityispätevyyden.

Ota yhteyttä:

Lauri Favén / 044 974 5502 / lauri.faven@medimanageri.fi